"Вміння знаходити здібних та обдарованих дітей - талант, вміння їх виховувати - мистецтво "

неділю, 22 вересня 2013 р.

Методичні рекомендації 2013-2014 навчальний рікОсвітня галузь Мистецтво Освітня галузь "Мистецтво" реалізується навчальними предметами "Образотворче мистецтво", "Музичне мистецтво" або інтегрованим курсом "Мистецтво", рішення про що приймає загальноосвітній навчальний заклад. Структура програми «Мистецтво» забезпечує цілісність змісту мистецької освіти в основній школі. Програма складається з блоків відповідно до навчальних предметів: «Музичне мистецтво» і «Образотворче мистецтво» або інтегрований курс «Мистецтво».
Освітня галузь Мистецтво • Програма побудована за тематичним принципом. Логічна послідовність тем за роками навчання охоплює такі ключові естетичні категорії, як види, жанри, стилі мистецтва. Спільна тематика кожного року розподіляється на окремі теми варіативно, адже змістове наповнення конкретизується відповідно до специфіки кожного блоку. • Програма передбачає творче ставлення вчителя до змісту і технологій навчання, поурочного розподілу навчального художнього матеріалу. Він має можливість обирати мистецькі твори для сприймання та співу, орієнтуючись на навчальну тематику та критерій їх високої художньої якості, а також розробляти художньо-практичні й ігрові завдання для учнів, враховуючи програмні вимоги, мету уроку, дбаючи про цілісну драматургію уроку.
Освітня галузь Мистецтво Підручники: • «Мистецтво» (інтегрований курс) авт. Л.Масол вид-во «Світоч»; • «Музичне мистецтво» авт. Л.Масол, Л.Аристова, вид- во «Сиция»; • «Музичне мистецтво» авт. Л.Кондратова, вид-во «Навчальна книга - Богдан»; • «Образотворче мистецтво» авт. Л.Масол, Калініченко вид-во «Сиция»; • «Образотворче мистецтво» авт. С.Железняк, О.Ламонова, вид-во «Генеза».
Освітня галузь Мистецтво Особливості організації навчально-виховного процесу: • Уроки предметів художньо-естетичного циклу доцільно будувати за методом емоційної (художньо-педагогічної) драматургії, який спрямований на активізацію емоційного відношення школярів до мистецтва. • Основними і обов’язковими видами діяльності на уроках має бути сприймання і аналіз-інтерпретація творів мистецтва та мистецька діяльність учнів (вокально- хорова, художньо-практична, творча). • Навчальна діяльність учнів з художньо-естетичного циклу може проводитись у різних формах, проте примусове виконання учнями письмових домашніх завдань, написання рефератів тощо є недоцільним і несприятливим для організації творчої мистецької діяльності.
Освітня галузь Мистецтво Домашні завдання: • З предмета “Музичне мистецтво”: завдання на слухання та інтерпретацію музики в навколишньому середовищі, завдання творчого спрямування (відтворити прослухану музику за допомогою елементарних музичних інструментів, рухів, голосу, придумати назву до музичного твору, продумати інструментарій для музичного супроводу твору, виконавський план пісні, проаналізувати звуки, створити імпровізацію (вокальну, інструментальну, ритмічну тощо). • З предмета “Образотворче мистецтво”: спостереження за кольорами, формами, перспективними змінами в просторі, аналіз колориту, орнаментів, природних форм, фактури, текстури, характеру тощо; добір зразків зображень до теми (графіка, живопис, скульптура, декоративно-прикладне

Немає коментарів:

Дописати коментар